WAYRA

Home  >>  RUNA RIMAY  >>  WAYRA

WAYRA

24
oct,2015

0

WAy

Ñukapa uyaychakunatami waraka kallpan

mamakuchata, hawa pachata, shulla waykukunata,

kikinpa ukuk muchakuna.

Ñawpamantami llakin
Uyapay
Ñukapa ukkuta imashinami kallpan.

Kikinpa rikrakunapi pakaway
kikinlla kunan tutalla,
tamya chunlla pakinkakamaka
mamakuchata, allpatapish,
kikinpa rupakuk karalla.

Yariyari
wayra imashina
kayakta
karuta apankapak,
kikinpa kushi ñawikuna.

Killkak: Rasu Paza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *